Skip to main content
Alexander Gamerdinger
 1. Teaching Portfolio/

Virksomhedsstrategi i et Netværksperspektiv

Abstract purple artwork
Photo by Sander Weeteling on Unsplash

Kursets formål #

Kurset er et obligatorisk fag for HA i europæisk business på Copenhagen Business School. Kurset introducerer til virksomhedsstrategi i et netværksperspektiv. Virksomheder og deres medarbejdere er afhængige af deres omverden og en helt central måde er at knytte an til omverdenen gennem netværk af forskellig art. Virksomheder konkurrerer og samarbejder med andre organisationer via netværk, som bl.a. giver dem adgang til ressourcer, som de er afhængige af. Kurset udstyrer de studerende med redskaber fra netværksanalyse til at forstå hvordan interne såvel som eksterne netværk indvirker på virksomhedens strategiske processer. Kurset er inddelt i tre dele.

 1. Første del giver en introduktion til forskellige teorier om ’virksomhedsstrategi i netværksperspektiv’ og eksemplificerer teorierne gennem brug af cases.
 2. Anden del indfører de studerende i metodiske redskaber fra netværksanalysen.
 3. Tredje del har fokus på anvendelse af netværksanalyse på konkrete cases og giver de studerende mulighed for at lave en konkret netværksanalyse af et intra- eller inter-organisatorisk netværk.

Forbindelsen mellem teori og metode i konkrete caseanalyser har prioritet ligesom de praktisk-strategiske implikationer af virksomhedsnetværk løbende vil blive diskuteret gennem kurset.

Office hours og kontakt #

 • Alexander Gamerdinger
 • E-mail: aga.ioa@cbs.dk
 • Office hours: Fredag kl. 09:00-10:20 (efter aftale)
 • Office: Kilen 3. sal (K3.43)
Book meeting here

Holdundervisning #

Alt undervisning er on campus!

Vigtige informationer #

Troubleshooting #

 • Hvordan sletter jeg R og Rstudio rigtigt? For macOS bruger For Windows bruger
 • Jeg har problemer med at installere en pakke For macOS bruger
 • Hvis jeg plotter netværk, åbner Rstduio et nyt vindue. Svar: Det er fordi du har en gammel version af Rstudio. Opdater Rstudio.

Hvis der opstår flere problemer, stil et nyt spørgsmål her.


Uge 7: Intro til netværksanalyse og visualisering #

I uge 7, lærer I:

 1. hvordan man installerer R og Rstudio
 2. hvordan man subsetter datasæt med hjælp af data.table og/eller tidyverse funktioner
 3. hvordan man visualiserer simple netværk med ggraph og igraph funktioner

Readings #

Materiale (online) #

Materiale (on campus) #

Mine R scripts #


To do! Prøv og svar på spørgsmål, som I kan se i filen lektion01-øvelse-rscript

Uge 8: Sammenhængskraft i netværk #

I uge 8 lærer I:

 1. hvordan man udvælger komponenter af et netværk med igraph/tidyversefunktioner
 2. om forskellige måder at måle sammenhængskraft i netværk (densitet, stilængder, diameter)
 3. hvordan man kan visualisere det på en individ- og organisationsniveau med ggraph funktioner

Readings #

 • Kap. 3 side 51-59. Lasse Folke Henriksen, & Christian Waldstrøm Netværksanalyse - en introduktion (2016, København: Samfundslitteratur)

R resourcer #

Materiale (online) #

Materiale (on campus) #

Mine R scripts #


Feedback Jeg har lavet en Feedback Discussion på Canvas. I må gerne give en kommentar om hvordan holdundervisning kan forbedres. Hvis det nuværende system ikke fungerer for jer, så må i endelig skrive.

Uge 9: Centralitetsanalyse #

I uge 9 lærer I:

 1. hvordan man beregner degree (grad), betweenness, closeness (nærhed) og eigenvector centralitet med igraph funktioner
 2. hvordan man kan visualisere centrale aktører i et netværk

Readings #

Materiale (online) #

Materiale (on campus) #


Uge 10: Identifikation af communities #

I uge 10 lærer I:

 1. hvordan man beregner man assortativitet
 2. hvordan man finder og visualiserer klynger/communities i et netværk
 3. hvordan man finder og visualiserer klikker i et netværk

Readings #

R resourcer #

Materiale (online) #

Materiale (on campus) #


Info gruppe opgaven skal afleveres den 18. marts. Vejledning af opgaven findes her. Opgaven sendes til aga.ioa@cbs.dk.

Uge 11: Analyse af strategiske netværksroller #

I uge 11 lærer I:

 1. hvordan man beregner Burt’s constraint
 2. hvordan man subsetter “den” datasættet på “tags” kolonnen

Resten af tiden har I tid til at arbejde på jeres gruppe opgave.

Materiale (online) #

Materiale (on campus) #


Uge 12: Indsamling af netværksdata og konstruktion af netværksobjekter #

Det er vores sidste øvelsestime. Her gennemgår vi:

 1. hvordan man kan loade et netværksobjekt på en anderledes måde
 2. ekstra visualiseringsteknikker
 3. hvordan man arbejder med Orbis data

Materiale (online) #

 • videoerne vises på Canvas
 • hvordan downloader man data fra Orbis

Materiale (on campus) #